Table 5 

Fixed versus nonfixed segments *


Parameter Cnull fixed (n = 11) mean (SD) Cnull nonfixed (n = 11) mean (SD) Cnull (n = 11) P value * Csau fixed (n = 12) mean (SD) Csau nonfixed (n = 12) mean (SD) Csau (n = 12) P value * CFG fixed (n = 55) mean (SD) CFG nonfixed (n = 55) mean (SD) CFG (n = 55) P value *

Osteophytes/animal § 2.3 (1.4) 1.8 (1.7) 0.39 1.3 (1.5) 0.8 (1.0) 0.27 3.1 (1.2) 2.4 (1.4) <.0001 , @

Severity osteophytes 0.8 (0.7) 0.6 (0.6) 0.23 0.4 (0.5) 0.3 (0.4) 0.22 1.4 (0.8) 0.8 (0.6) <.0001 ‡, @

ASD/animal # 2.0 (2.5) 1.6 (2.1) 0.55 1.8 (1.6) 1.2 (1.3) 0.18 6.4 (2.3) 5.1 (2.5) <.0001 ‡, @

Severity ASD 0.3 (0.5) 0.2 (0.3) 0.69 0.3 (0.2) 0.2 (0.2) 0.25 1.6 (0.8) 0.9 (0.5) <.0001 , @